tiistai 13. syyskuuta 2022

Vanhempainyhdistys etsii sinua jäsen tai hallituslainen!

Koulujen lukuvuosi 2022–2023 on alkanut, ja samalla vanhempainyhdistyksen aktiivisempi toimintakausi. Perinteinen ekaluokkalaisille ja heidän vanhemmilleen suunnattu Tervetuloa kouluun! -pihatapahtuma järjestettiin pian koulun alettua.

Toivomme uusien koululaisten (ja toki isompien myös myös) vanhempia sankoin joukoin liittymään Topeliuksen koulun vanhempainyhdistyksen jäseneksi. Varsinainen jäsenyys on maksuton, kannatusjäsenen maksu puolestaan tällä hetkellä 10 euroa. Lisätietoa jäseneksi liittymisestä on verkkosivuillamme tämän linkin takana. 

Vanhempainyhdistyksen vuosikokous järjestetään torstaina 22.9.2022 klo 18 Topeliuksen koulun hallintorakennuksessa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, kuten nyt päättyvän toimintakauden tilinpäätös ja vuosikertomus ja lisäksi vahvistetaan kuluvan lukuvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenmaksut. Kokouskutsu lähetetään myös suoraan jäsenille sähköpostiin ja tietoa tulee myös Wilman kautta. 

Puheenjohtajan nuija
Kuva: Pixabay; kuvaaja: gimono.

Tärkeä sääntömääräinen asia on myös hallituksen jäsenten valinta ja toivomme saavamme mukaan uusia aktiiveja, vaikka juuri sinut! Vanhempainyhdistyksen hallitus koostuu eri luokka-asteella olevien oppilaiden vanhemmista. Useampi vanha hallituslainen on kiinnostunut jatkamaan, mikäli vuosikokous niin päättää, joten hallituksessa tulee olemaan mukana myös kokeneita toimijoita. Yksittäisen jäsenen työmäärä ei myöskään nouse liian suureksi, sillä hallituksen jäseniä on useampia.

Hallituspestejä on erilaisia, puheenjohtajiston ja sihteerin lisäksi myös somevastaava sekä jäseniä, joille ei ole määritelty tiettyä toimenkuvaa vaan toiminnassa autetaan tarpeen mukaan. Käytännössä lukuvuoden mittaan järjestetään esimerkiksi erilaisia pienimuotoisia tapahtumia, pidetään yhteyttä koulun henkilökuntaan ja edustetaan oppilaiden vanhempia koulun suuntaan, organisoidaan stipendien jakoa sekä ollaan mukana koulukuvauksen kilpailutusjärjestelyissä. Tilaa on myös uusille ideoille ja toimintamuodoille!


perjantai 3. kesäkuuta 2022

Lukuvuoden lopussa on palkintojen aika

Lukuvuoden päättyessä on tullut aika palkita oppilaita stipendein ja palkinnoin. Myös vanhempainyhdistys osallistuu Topeliuksen koulun osalta stipendien jakamiseen. Vanhempainyhdistys jakaa stipendejä 1.-8. luokille. Aikanaan on päätetty keskittyä näihin luokka-asteisiin sillä peruskoulunsa päättäville on enemmän muiden tahojen tarjoamia stipendejä tarjolla. Stipendi on tarjolla jokaiselle luokalle ja yksittäisten stipendien arvo on 10-20 euroa. 

Tänä vuonna vanhempainyhdistys sai mukaan myös paikallisia yhteistyökumppaneita ja ykkös- ja kakkosluokkalaisille jaetaankin Bageri Å:n ja kolmos-, nelos- ja vitosluokkalaisille K-Market Portsan lahjoittamia lahjakortteja. Haluamme kiittää yhteistyökumppaneita, joiden lahjoitukset olivat meille suuri apu! Saimme myös muutamia lahjoituksia yksittäisiltä vanhemmilta stipendirahastoon, kiitos myös näistä, lajoituksia otamme vastaan ympäri vuoden ja halutessaan lahjoituksen voi kohdistaa nimenomaan stipendeihin! 

Vanhempainyhdistyksen jakamat Reilu Kaveri -palkinnot sekä Tsemppari- ja Vuoden Frendi -stipendit jaettiin keväällä 2022 samojen kriteerien mukaisesti kuin aiempina vuosina. Kriteerit on alun perin pohdittu oppilaiden kanssa yhdessä. Kaikkien luokkien kohdalla oppilaat saavat itse äänestää oman luokkansa stipendin saajaa kriteerien pohjalta. 

Alakoulu:

Reilu Kaveri (1.-5. luokat)
•    Oppilas, joka osaa ottaa toiset huomioon
•    Käyttäytyy reilusti ja ystävällisesti muita kohtaa
•    Tulee toimeen kaikkien kanssa
•    On avulias ja vaikuttaa positiivisesti luokan ilmapiiriin
•    Sellaista ei saa äänestää, joka on jo reiluna kaverina palkittu

Vuoden Frendi (6. luokka)
•    Tulee toimeen kaikkien kanssa
•    On suvaitsevainen ja hyväksyy toiset omana itsenään
•    On ystävällinen, avoin ja auttavainen
•    Omaa hyvät käytöstavat, nostattaa luokkahenkeä ja kunnioittaa kavereita kaikin tavoin

Yläkoulu:

Tsemppari (7.-8. luokat)
•    Tsemppari on oppilas, joka on positiivinen ja kannustaa muita.
•    Hän on ahkera ja yritteliäs ja pyrkii hoitamaan koulutyönsä hyvin.
•    Hän on reipas sekä iloinen ja saa muut hyvälle tuulelle.


Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys haluaa toivottaa kaikille koululaisille ja koulun henkilökunnalle mukavaa ja rentouttavaa kesälomaa!

keskiviikko 30. maaliskuuta 2022

Vanhempainyhdistys vanhempien edustajana: mikä KOR-kokous?

 Vanhempainyhdistyksen toiminnasta tulee usein ensimmäisenä mieleen kahvitusten järjestäminen, tapahtumat, koulukuvaukset tai varainhankinta esimerkiksi keksejä myymällä. Kaikki nämä voivat olla ja usein ovatkin osa toimintaa, mutta lisäksi vanhempainyhdistys voi eri tilanteissa toimia oppilaiden vanhempien äänitorvena ja edustajana koulun suuntaan.

Topeliuksen koulun vanhempainyhdistyksen kokouksissa on useimmiten paikalla koulun edustaja, rehtorin tai vararehtori, jonka kanssa voi vaihtaa kuulumisia. Lisäksi kouluvuoden aikana koululla järjestetään erilaisia kokouksia tai tilaisuuksia, joihin toivotaan vanhempien edustusta.

Vanhiksen edustajia osallistuu säännöllisesti koulukohtaisen yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän (KOR) kokouksiin. KOR-ryhmiä toimii muissakin Turun kouluissa. Ryhmään kuuluu koulun henkilökuntaa eri rooleista ja tarpeen mukaan mukaan kutsutaan myös vanhempien tai oppilaskunnan edustajia.  Ryhmän keskeisenä tehtävänä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen.

Vanhiksen edustajia oli viimeksi mukana Topeliuksen koulun KOR-ryhmän kokouksessa joulukuussa 2021. Tässä kokouksessa vanhempainyhdistyksen edustajat nostivat esiin muun muassa seuraavia koulun toimintaan liittyviä asioita tai kysymyksiä:

  •  Kokouksessa keskusteltiin siitä, miten vanhemmat voivat tuoda esiin huolensa jonkun oppilaan suhteen opettajalle tai rehtorille ja siitä, missä tilanteessa koulu tai vanhemmat voivat tehdä lastensuojeluilmoituksen. Yleisemmin käsiteltiin sitä, miten koulu ja vanhemmat voivat yhdessä ratkaista ongelmallisia tilanteita. Topeliuksen koulu on KiVa Koulu ja ohjelman työkaluja käytetään kiusaamistilanteiden ennaltaehkäisemiseen ja ratkaisemiseen. 
  •  Konkreettisena keinona vanhempien välisen yhteydenpidon helpottamiseen vanhempien edustajat ehdottivat, että myös yläkouluikäisten vanhempien puhelinnumeroita voisi koota kaikille luokan vanhemmille jaettavaksi esimerkiksi vanhempainiltojen yhteydessä. Näin olisi isompien oppilaidenkin vanhempien kesken helpompi ottaa tarvittaessa yhteyttä toisen oppilaan vanhempiin.
  •  Lisäksi kokouksessa tuotiin esiin huoltajien kokemus siitä, kuinka avun järjestäminen oppilaalle voi olla jäykkää kun toimijoita on monia. Mikäli oppilaan asioita aletaan selvitellä syvemmin, jatkotutkimuksia tehdään usein terveydenhuollon puolella. Tällöin on huomioitava se, että koulu ei automaattisesti saa tietoa hoitotaholta, vaan tiedon jakaminen on huoltajien varassa. Koulun sisällä yksittäisen oppilaan osalta tuen tarpeita voidaan kartoittaa myös moniammatillisesti MAR-ryhmässä (Moniammatillinen oppilashuoltoryhmä) niin, että paikalla on sekä huoltajia että koulun eri rooleissa toimivaa henkilökuntaa. 
  • Koronapandemiasta ja sen hoitamiseen liittyen vanhempien edustajat olivat tyytyväisiä siihen, miten koulu ja kaupunki ovat tiedottaneet tilanteesta. Etäkoulun aikaista oppilaiden ruokahuoltoa sen sijaan ei koettu toimivaksi: ruuan tilaaminen oli jäykkää ja Topeliuksen koulun alueella haasteena oli se, että omalla koululla ei ollut ruokajakelua vaan ruuat piti noutaa kauempaa.


Onko sinulla terveisiä liittyen koulun toimintakulttuuriin, oppilaiden hyvinvointiin tai turvallisuuteen liittyen? Jos joku asia herättää kysymyksiä voit ottaa yhteyttä vanhempainyhdistykseen, joka voi viedä asian anonyymisti eteenpäin koulun suuntaan.