Toimintakertomus 2021–2022


Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys ry


TOIMINTAKERTOMUS kaudelta 1.8.2021 – 31.7.2022


JOHDANTO


Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys ry on perustettu vuonna 1993 ja tämä oli yhdistyksen 29. toimintakausi. Yhdistys kattaa koko koulupolun esiopetuksesta yläkouluun. Vanhempainyhdistyksen keskeisenä tavoitteena on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa sekä toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen kanavana.

Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys on Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen TURVARY ry:n sekä Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen.

HALLITUS (pj + 3–8 jäsentä) ajalla 23.9.2020–8.9.2021


Puheenjohtaja Minna Kyläniemi
Varapuheenjohtaja Teemu Rusanen
Sihteeri, somevastaava Martina Munther
Jäsenet Paula Gassou, Siru Laine, Essi Heinonen, Eeva Mynttinen, Minna Kalliola

Rahastonhoitajana on toiminut yhdistyksen jäsen Mari Holmroos.

HALLITUS (pj + 3-8 jäsentä) ajalla 8.9.2021–7.9.2022


Puheenjohtaja Paula Gassou
Varapuheenjohtaja Jaana Heinonen
Sihteeri, jäsenrekisterinhoitaja Martina Munther
Viestintä- ja somevastaava Pirjo Kangas
Jäsenet Essi Heinonen, Siru Laine, Inka Loukkola

Rahastonhoitajana on toiminut yhdistyksen jäsen Mari Holmroos.

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut kuluneella kaudella Timo Raunell ja varatoiminnantarkastajana Minna Kyläniemi.

Vanhempainyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 8. syyskuuta 2021 etämuotoisesti. Vuosikokouksen päätöksellä hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Paula Gassou. Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen valittiin kuusi muuta jäsentä.

KOKOUKSET


Koulun edustajina kokouksissa ovat toimineet rehtori Timo Himanen ja apulaisrehtori Maija Hämäläinen. Heistä jompikumpi tai molemmat ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin. Hallituksen kokoukset ovat olleet avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Vanhempainyhdistyksen sähköpostista on lähetetty jäsenille jäsenkirjeitä ennen hallituksen seuraavaa kokousta. Kirjeissä on kerrottu kokouksessa käsiteltävistä asioista ja kutsuttu jäseniä mukaan kokouksiin.

Syksyllä 2021 kokoukset järjestettiin koronapandemian aikana totuttuun tapaan etämuotoisesti lukuun ottamatta kokousta 24.11.2021, joka järjestettään kortteliravintola Arvon kabinetissa etäosallistumismahdollisuuden kera. Keväällä 2022 kokouksen järjestettiin etämuotoisesti. Kokouskutsulinkit kulloiseen kokoukseen lähetettiin jäsenistölle sähköpostitse.

Yhdistykseen kuului toimintakaudella 2021–2022 yhteensä 85 jäsentä. Yhdistyksen varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on kuluneella kaudella ollut 0 euroa ja kannatusjäsenen jäsenmaksu 10 euroa.

Yhdistyksen hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana yhteensä kuusi kertaa: 27.9.2021, 21.10.2021, 24.11.2021, 26.1.2022, 10.3.2022, 25.5.2022.

Kokousten lisäksi hallitus on keskustellut WhatsApp-ryhmän välityksellä. Kouluvalokuvauskilpailutuksesta tehtiin päätös hallituksen 5. kokouksessa 26.1.2022 sovitusti WhatsAppin välityksellä 27.1.2022–3.2.2022 ja tästä keskustelusta on laadittu pöytäkirja muiden kokouspöytäkirjojen tavoin.

Syksyllä 2019 käyttöön otettua Google Docs -palvelua ylläpidettiin yhdistyksen asiakirjojen sähköistä arkistointia varten. Google Docs -palvelussa säilytetään yhdistyksen jäsenrekisteri, esityslistat, pöytäkirjat sekä muut tärkeät dokumentit, jotta tiedonkulku uusien toimintakausien hallitusten välillä olisi mutkatonta.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ


Tärkeimpinä yhdistyksen viestintäkanavina ovat toimineet Wilma, yhdistyksen Facebook-sivut, jäsenille suunnatut sähköpostiviestit sekä yhdistyksen blogi topeliuksenvanhis.blogspot.fi.

TÄRKEIMMÄT TOIMINTAVUODEN TAPAHTUMAT


8.9.2021 Vanhempainyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous
27.10.2021 Tervetuloa kouluun! -pihatapahtuma
14.12.2021 Osallistuminen KOR-kokoukseen
4.6.2022 Reilu Kaveri ja Vuoden Frendi -stipendit ala- ja yläkoululaisille

Koulunkäyntinsä Topeliuksessa aloittaneille suunnattu Tervetuloa kouluun! -pihatapahtuma järjestettiin lokakuun lopulla koronapandemiaan liittyneiden kokoontumisrajoitusten päätyttyä ja siihen osallistui toistakymmentä lasta perheineen. Tapahtuma onnistui hyvin ja myös ekaluokkalaisten opettajat, apulaisrehtori ja iltapäiväkerhon edustajat olivat paikalla. Aiempien vuosien tapaan ohjelmassa oli tutustumisleikkejä ja lisäksi vanhemmat pääsivät tutustumaan alakoulun tiloihin opettajien johdolla.

Topeliuksen koululaisille sekä Tallimäenkentän esikoululaisille jaettiin Liedon Säästöpankin, Fennian, Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan lahjoittamia heijastimia ja heijastinliivejä syksyn 2021 aikana.

Aiempina vuosina MLL:n Portsan yhdistyksen kanssa järjestettyä tempputiistaita ei pystytty järjestämään 2021–2022 kaudella koronatilanteen takia.

Vanhempainyhdistys järjesti kouluvalokuvauksen kilpailutuksen, jonka perusteella kolmen vuoden kouluvalokuvaussopimus solmittiin Seppälän Koulukuvat Oy:n kanssa.

Koronaviruspandemia teki tästäkin toimintakaudesta poikkeuksellisen. Etäopetusjaksoja järjestettiin tarpeen mukaan alueellisen koronakoordinaatioryhmän toimintaohjeita noudattaen, mutta pääosin koulutyö hoidettiin lähiopetuksessa. Koronapandemian takia perinteisiä joulu- tai kevätjuhlia ei voitu järjestää, mutta vanhempainyhdistyksen Tsemppari-, Reilu kaveri- ja Vuoden Frendi -stipendit jaettiin todistustenjaon yhteydessä 4. kesäkuuta 2022.

Reilu Kaveri -palkinnot/stipendit, Tsemppari- ja Vuoden Frendi -stipendit jaettiin samojen kriteerien mukaisesti kuin aiempina vuosina. Kaikkien ikäluokkien kohdalla oppilaat saivat itse äänestää stipendin saajaa alla olevien kriteerien mukaisesti:

Reilu Kaveri (alakoulu)
Oppilas, joka osaa ottaa toiset huomioon
Käyttäytyy reilusti ja ystävällisesti muita kohtaa
Tulee toimeen kaikkien kanssa
On avulias ja vaikuttaa positiivisesti luokan ilmapiiriin
Sellaista ei saa äänestää, joka on jo reiluna kaverina palkittu

Vuoden Frendi
Tulee toimeen kaikkien kanssa
On suvaitsevainen ja hyväksyy toiset omana itsenään
On ystävällinen, avoin ja auttavainen
Omaa hyvät käytöstavat, nostattaa luokkahenkeä ja kunnioittaa kavereita kaikin tavoin

Tsemppari
Tsemppari on oppilas, joka on positiivinen ja kannustaa muita.
Hän on ahkera ja yritteliäs ja pyrkii hoitamaan koulutyönsä hyvin.
Hän on reipas sekä iloinen ja saa muut hyvälle tuulelle.

TALOUS


Yhdistyksen tarkka taloudellinen tilanne ja tilinpäätös on esitelty erikseen.

VARAINHANKINTA


Sääntömääräinen vuosikokous hyväksyi varainhankintamahdollisuuksien kasvattamiseksi kannatusjäsenen 10 euron suuruisen jäsenmaksun käyttöönoton. Kannatusjäseniä liittyi toimintakauden aikana 3.

YHTEISTYÖKUMPPANIT


Kiitämme suuresti meitä tukeneita yrityksiä ja yhteisöjä: Liedon Säästöpankki, Fennia, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva, MLL Portsan yhdistys, Bageri Å, K-Market Portsa, Suomen Vanhempainliitto ja Turun alueellinen vanhempainyhdistys TURVARY.

Lämmin kiitos myös kaikille toimintaamme osallistuneille oppilaiden huoltajille. Lisäksi haluamme kiittää ala- ja yläkoulun oppilaskuntia sekä koko Topeliuksen koulun henkilökuntaa.

MUISTAMISET


Muistimme koulun rehtoria Timo Himasta ja apulaisrehtoria Maija Hämäläistä kukkasin koulujen päätöspäivänä heidän upeasta panoksestaan etäkoulutyön ja poikkeusolojen järjestelyissä ja hienosta yhteistyöstä vanhempainyhdistyksen kanssa.

LOPUKSI


Vanhempainyhdistys tarvitsee uusia jäseniä niin yhdistyksen hallitukseen kuin aktiivijäseniä hallituksen avuksi ideoimaan ja auttamaan erilaisissa tapahtumissa ja tilanteissa.

Toivotamme yhdistykselle onnea ja menestystä uudella alkavalle toimikaudelle.

Turussa 9.8.2022
Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys ry:n hallitus