Toimintakertomus 2018 - 2019

-->
Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys ry 

TOIMINTAKERTOMUS kaudelta 1.8.2018 – 31.7.2019 

JOHDANTO

Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys ry on perustettu vuonna 1993 ja tämä oli yhdistyksen 26. toimintakausi. Yhdistys kattaa koko koulupolun aina esiopetuksesta yläkouluun. Vanhempainyhdistyksen keskeisenä tavoitteena on edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa sekä toimia mm. esiopetuksen ja koulun oppilaiden vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen kanavana.

Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys on Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen TURVARY ry:n sekä Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen.

HALLITUS (pj + 3-8 jäsentä) ajalla 1.8.18- 12.9.18

Puheenjohtaja Pauliina Seikas-Manninen
Varapuheenjohtaja Marika Kiviranta
Sihteeri Minna Kyläniemi
Varasihteeri Paula Gassou
Rahastonhoitaja Mari Holmroos
Viestintä-, jäsen- ja somevastaava Hanna Oksa
Jäsen Maarit Laurinen

Vanhempainyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 12. syyskuuta 2018 Topeliuksen koulun hallintorakennuksessa. Vuosikokouksen päätöksellä hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pauliina Seikas-Manninen. Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen valittiin kuusi muuta jäsentä.

HALLITUS (pj + 3-8 jäsentä) ajalla 13.9.18- 31.7.19

Puheenjohtaja Pauliina Seikas-Manninen
Varapuheenjohtaja Minna Kyläniemi
Sihteeri Paula Gassou
Rahastonhoitaja Mari Holmroos
Viestintä-, jäsen- ja somevastaava Hanna Oksa
Jäsenet Maarit Laurinen, Jaana Österberg

Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut kuluneella kaudella Sanna Saarinen ja varatoiminnantarkastajana Jaana Heinonen.

KOKOUKSET

Koulun edustajana kokouksissa ovat toimineet rehtori Timo Himanen tai apulaisrehtori Maija Hämäläinen. Hallituksen kokoukset ovat olleet avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Vanhiksen sähköpostista on lähetetty jäsenille jäsenkirjeitä ennen hallituksen seuraavaa kokousta. Kirjeissä on kerrottu etukäteen millaisia asioita on käsittelyssä ja kutsuttu jäseniä mukaan kokouksiin. 

Yhdistykseen on kuulunut yhteensä 61 jäsentä. Yhdistyksellä ei ole ollut kuluneella kaudella jäsenmaksua eikä kannatusjäsenmaksua.

Hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana yhteensä kahdeksan kertaa: 22.8., 12.9., 10.10., 14.11., 12.12., 6.2., 10.4. sekä 8.5. Kauden päätös pidettiin ravintola Neråssa 7.6. 

Kokousten lisäksi hallitus on työskennellyt ja tehnyt päätöksiä sähköpostitse sekä WhatsApp – ryhmän välityksellä.

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tärkeimpinä yhdistyksen tiedotusvälineinä ovat toimineet Wilma, yhdistyksen blogi topeliuksenvanhis.blogspot.com, yhdistyksen Facebook-sivut sekä jäsenille suunnatut sähköpostiviestit.

TÄRKEIMMÄT TOIMINTAVUODEN TAPAHTUMAT

28.8.18 Parittomien viikkojen tiistaisin ”Tempputiistai” alakoulun liikuntasalissa klo 17– 19 yhteistyössä MLL:n Portsan yhdistyksen kanssa. Toiminnan vetovastuu on ollut MLL:llä.
4.9.18 Tervetuloa kouluun- tapahtuma ekaluokkalaisille ja heidän perheilleen.
12.9.18 Vanhempainyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.
13.9.18 Vanhempainyhdistyksen liikenneturvallisuusviikon tapahtuma.
22.9.18 Lauantaikoulupäivän puffetti ala- ja yläkoululla.
lokakuu Heijastimien jako koulun oppilaille ja esiopetukseen. Heijastimia riitti jaettavaksi myös Topeliuksen koulun tiloissa oleville Puolalan koulun oppilaille. Heijastimet saatiin lahjoituksena Turku Energialta, Turun seudun joukkoliikenne Föliltä ja LähiTapiolalta.
17.11.18 Suomen Vanhempainliiton liittokokous Helsingissä.
20.11.18 Turvaryn 15-vuotis juhla ja vanhempainyhdistystoimijoiden verkostoitumistilaisuus Syvälahden koululla Hirvensalossa.
18.12.18 Osallistuminen koulun KOR-ryhmään.
5.3.19 Turvary ry:n vuosikokous.
22.5.19 Vanhis toimitti mehut Alakoulun Unicef- kävelyyn osallistujille. toukokuu Reilu Kaveri palkintojen ja kunniakirjojen toimitus esiopetukselle. 1.6.19 Reilu Kaveri ja Vuoden Frendi stipendit ala- ja yläkoululaisille.

Tempputiistai, perheliikuntavuoro Topeliuksen koululla, saatiin hienosti pyörimään elokuun lopulla. Tempputiistai on tarkoitettu Topeliuksen koulun esikoululaisille, eka- ja tokaluokkalaisille sekä MLL Portsan yhdistyksen jäsenille vanhempineen. Vetovastuun tapahtumasta otti yhdistyksemme ja MLL Portsan yhdistyksen jäsen Jaana Heinonen. Tempputiistaita järjestettiin joka toinen tiistai parittomina viikkoina.

Syyskuu oli vanhempainyhdistyksessä kiireistä aikaa. Tervetuloa kouluun- tapahtuma ekaluokkalaisille ja heidän perheilleen pidettiin heti syyskuun alussa. Päätimme osallistua liikenneturvallisuusviikkoon, jossa teemana oli turvallisesti kävellen ja pyörällä. Paikalla koulumatkaliikennettä ja oppilaiden pyöräilykypärän käyttöä oli tarkkailemassa seitsemän vanhempaa sekä kaksi poliisipartiota.
Lauantaikoulupäivää vietettiin 22.9. Oppilaiden huoltajien osallistuminen oli luonnollisestikin aktiivisempaa alakoulun kuin yläkoulun puolella. Vanhempainyhdistys oli paikalla pitämässä puffettia. Päivän aikana tuli hyvää keskustelua oppilaiden huoltajien kanssa ja muutama uusi jäsenkin saatiin värvättyä.

Loppuvuodesta 2018 teimme koulukuvauksen jatkosopimuksen Seppälän koulukuvien kanssa. Sopimus hintoineen on voimassa seuraavat kolme lukuvuotta alkaen 2019-2020.

Viime kaudella kesken jäänyt koulun ja vanhiksen logon työstäminen saatiin hiottua valmiiksi. Taiteilija Nina Kuusela työsti ala- ja yläkoulun voittajatöistä koululle ja vanhempainyhdistykselle upeat logot.

Lukuvuoden aikana on myös keskusteltu Topeliuksen koulun ympäristön liikenneturvallisuudesta ja varsinkin oppilaiden saattoliikenteestä. Myös yläkoulun sisäilma- asiat ovat herättäneet keskustelua. Sisäilman laatua on selvitetty muun muassa oppilaskyselyillä.

Vanhempainyhdistys jakoi perinteitä noudattaen kevään päätteeksi esiopetuksen sekä alakoulun oppilaille Reilu Kaveri palkinnot/stipendit. Kaikkien ikäluokkien kohdalla oppilaat saivat itse äänestää stipendin saajaa alla olevien kriteerien mukaisesti:

Reilu Kaveri
- Oppilas, joka osaa ottaa toiset huomioon
- Käyttäytyy reilusti ja ystävällisesti muita kohtaan
- Tulee toimeen kaikkien kanssa
- On avulias ja vaikuttaa positiivisesti luokan ilmapiiriin
- Sellaista ei saa äänestää, joka on jo reiluna kaverina palkittu
  
Vuoden Frendi
- Tulee toimeen kaikkien kanssa
- On suvaitsevainen ja hyväksyy toiset omana itsenään
- On ystävällinen, avoin ja auttavainen
- Omaa hyvät käytöstavat, nostattaa luokkahenkeä ja kunnioittaa kavereita kaikin tavoin

TALOUS

Yhdistyksen tarkka taloudellinen tilanne ja tilinpäätös on esitelty erikseen.

VARAINHANKINTA

Varoja yhdistys keräsi kuluneella kaudella lauantaikoulupäivän puffettimyynnillä ja Kakkutukun keksi- ja makeismyynnillä.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kiitämme suuresti meitä tukeneita yrityksiä ja yhteisöjä: MLL Portsan yhdistystä, Suomen Vanhempainliittoa, Turun alueellista vanhempainyhdistystä TURVARYa, Lounais-Suomen poliisia, Turku Energiaa, Föliä, LähiTapiolaa ja taiteilija Nina Kuuselaa. Lämmin kiitos kuuluu myös kaikille toimintaamme osallistuneille oppilaiden huoltajille, ala- ja yläkoulun oppilaskunnille sekä koko Topeliuksen koulun henkilökunnalle.

MUISTAMISET

Muistimme yhdistyksessä lopettavaa puheenjohtajaa Pauliina Seikas-Mannista yläkoulun
kevätjuhlassa kukkasin ja Suomen Vanhempainliiton aktiivisen vanhempainyhdistystoimijan kunniakirjalla.

LOPUKSI

Vanhempainyhdistys tarvitsee uusia jäseniä niin yhdistyksen hallitukseen kuin aktiivijäseniä hallituksen avuksi ideoimaan ja auttamaan erilaisissa tilanteissa. Yksi kauden tärkeimmistä tavoitteista onkin rekrytoida lisää aktiivisia oppilaiden huoltajia mukaan toimintaan.

Toivotamme yhdistykselle onnea ja menestystä uudelle alkavalle toimikaudelle.

Turussa 25.8.2019

Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys ry:n hallitus