Toimintakertomus 2020–2021

Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys ry


TOIMINTAKERTOMUS kaudelta 1.8.2020 – 31.7.2021


JOHDANTO


Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys ry on perustettu vuonna 1993 ja tämä oli yhdistyksen 28. Toimintakausi. Yhdistys kattaa koko koulupolun esiopetuksesta yläkouluun. Vanhempainyhdistyksen keskeisenä tavoitteena on edistää oppilaiden, vanhempien ja koulun välistä vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa sekä toimia oppilaiden vanhemmille yhteistyön, vertaistuen ja vaikuttamisen kanavana.


Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys on Turun alueellisen vanhempainyhdistyksen TURVARY ry:n sekä Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsen.


HALLITUS (pj + 3-8 jäsentä) ajalla 1.8.2019–23.9.2020


Puheenjohtaja Minna Kyläniemi

Varapuheenjohtaja Paula Gassou

Sihteeri                 Hanna Oksa

Rahastonhoitaja Mari Holmroos

Viestintä-, jäsen- ja somevastaava Maarit Laurinen

Jäsenet                 Kirsi Hernesaho


Vanhempainyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23.syyskuuta 2020 Topeliuksen koulun hallintorakennuksessa. Vuosikokouksen päätöksellä hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Minna Kyläniemi. Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen valittiin seitsemän muuta jäsentä.


HALLITUS (pj + 3-8 jäsentä) ajalla 23.9.2020–31.7.2021


Puheenjohtaja     Minna Kyläniemi

Varapuheenjohtaja     Teemu Rusanen

Sihteeri, somevastaava     Martina Munther

Jäsenet                               Paula Gassou, Siru Laine, Essi Heinonen, Eeva Mynttinen, Minna Kalliola

Rahastonhoitajana on toiminut yhdistyksen jäsen Mari Holmroos. 


Yhdistyksen toiminnantarkastajana on toiminut kuluneella kaudella Timo Raunell ja varatoiminnantarkastajana Hanna Oksa.


KOKOUKSET


Koulun edustajina kokouksissa ovat toimineet rehtori Timo Himanen ja apulaisrehtori Maija Hämäläinen. Heistä jompikumpi tai molemmat ovat osallistuneet hallituksen kokouksiin. Hallituksen kokoukset ovat olleet avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Vanhiksen sähköpostista on lähetetty jäsenille jäsenkirjeitä ennen hallituksen seuraavaa kokousta. Kirjeissä on kerrottu kokouksessa käsiteltävistä asioista ja kutsuttu jäseniä mukaan kokouksiin. Syksyn 2020 ja 2021 aikana koronapandemia jatkui ja kokoukset järjestettiin ensimmäistä kokousta ja vuosikokousta lukuun ottamatta etänä zoomin välityksellä ja kokouslinkki lähetettiin myös jäsenistölle osallistumista varten. 


Yhdistykseen on kuulunut yhteensä 75 jäsentä. Yhdistyksellä ei ole ollut kuluneella kaudella jäsenmaksua eikä kannatusjäsenmaksua. 


Hallitus on kokoontunut toimintakauden aikana yhteensä seitsemän kertaa: 27.8.2020, 23.9.2020, 30.9.2020, 28.10.2020,  20.1.2021, 3.3.2021 ja 5.5.2021.


Kokousten lisäksi hallitus on tehnyt päätöksi sähköpostitse ja Whats app-ryhmän välityksellä. 


Syksyllä 2019 otettiin käyttöön Google docs yhdistyksen asiakirjojen sähköistä säilyttämistä varten ja Google docsiin on edelleen kerätty kaikki hallituksen kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja muut tärkeät dokumentit. Näin voidaan paremmin turvata tiedon siirtyminen tuleville hallituksille. 


TIEDOTUS JA VIESTINTÄ


Tärkeimpinä yhdistyksen viestintäkanavina ovat toimineet Wilma, yhdistyksen Facebook-sivut, jäsenille suunnatut sähköpostiviestit sekä yhdistyksen blogi topeliuksenvanhis.blogspot.fi.


TÄRKEIMMÄT TOIMINTAVUODEN TAPAHTUMAT


18.8.2020 Ekaluokkalaisten Tervetuloa kouluun-pihatapahtuma

23.9.2020 Vanhempainyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous

26.1.2021 Osallistuminen KOR-kokoukseen

30.5.2020 Reilu Kaveri ja Vuoden Frendi stipendit ala- ja yläkoululaisille


Ekaluokkalaisten pihatapahtuma järjestettiin heti toisella kouluviikolla ja siihen osallistui 21 ekaluokkalaista perheineen. Tapahtuma onnistui hyvin ja myös ekaluokkalaisten opettajat, apulaisrehtori ja iltapäiväkerhon edustajat olivat paikalla. Aiempien vuosien tapaan ohjelmassa oli tutustumisleikkejä ja lisäksi vanhemmat pääsivät tutustumaan alakoulun tiloihin opettajiensa johdolla. 


Aiempina vuosina MLL:n Portsan yhdistyksen kanssa järjestettyä tempputiistaita ei pystytty järjestämään 2020-2021 kaudella koronatilanteen takia. 


Vuoden 2020 alkupuolella alkanut ja maaliskuussa Suomen saavuttanut koronaviruspandemia teki tästäkin toimintakaudesta hyvin poikkeuksellisen.  Etäopetusjaksoja järjestettiin tarpeen mukaan, mutta pääosin koulutyö hoidettiin lähiopetuksessa. Koronapandemian takia perinteisiä joulu- tai kevätjuhlia ei voitu järjestää, mutta vanhempainyhdistyksen Tsemppari, Reilu kaveri ja Vuoden Frendi-stiipendit päästiin kuitenkin jakamaan toukokuun lopussa.


Juhana Herttuan koulutalo suljettiin keväällä 2020 ja yläkoululaisten koulunkäynti tapahtui tilaelementeissä, välitalossa ja hallintorakennuksessa. Liikuntatunteja yläkoululaisille pidettiin eri paikoissa keskustan alueella. Koko koulun teknisen työn tilat poistuivat käytöstä Juhana Herttuan sulkemisen myötä ja tilaelementti teknisen työn luokkia varten pystytettiin Topeliuksen koulun pihalle, mutta se valmistui vasta loppukeväästä. Teknisen työn tunnit järjestettiin Rieskalähteen koululla kunnes tilaelementti valmistui. 


Reilu Kaveri palkinnot/stipendit, Tsemppari- ja Vuoden Frendi- stipendit jaettiin samojen kriteerien mukaisesti kuin aiempina vuosina. Kaikkien ikäluokkien kohdalla oppilaat saivat itse äänestää stipendin saajaa alla olevien kriteerien mukaisesti:


Reilu Kaveri (alakoulu)

 • Oppilas, joka osaa ottaa toiset huomioon

 • Käyttäytyy reilusti ja ystävällisesti muita kohtaa

 • Tulee toimeen kaikkien kanssa

 • On avulias ja vaikuttaa positiivisesti luokan ilmapiiriin

 • Sellaista ei saa äänestää, joka on jo reiluna kaverina palkittu 


Vuoden Frendi

 • Tulee toimeen Kaikkien kanssa

 • On suvaitsevainen ja hyväksyy toiset omana itsenään

 • On ystävällinen, avoin ja auttavainen

 • Omaa hyvät käytöstavat, nostattaa luokkahenkeä ja kunnioittaa kavereita kaikin tavoin


Tsemppari

 • Tsemppari on oppilas, joka on positiivinen ja kannustaa muita.

 • Hän on ahkera ja yritteliäs ja pyrkii hoitamaan koulutyönsä hyvin.

 • Hän on reipas sekä iloinen ja saa muut hyvälle tuulelle.


TALOUS


Yhdistyksen tarkka taloudellinen tilanne ja tilinpäätös on esitelty erikseen.


VARAINHANKINTA


Varainkeruuksi suunniteltiin korttelisuunnistustapahtumaa, mutta sitä ei pystytty järjestämään vallitsevan tilanteen takia. Tapahtuman suunnitelma on kuitenkin valmiina ja sitä on mahdollista hyödyntää seuraavalla toimintakaudella, jos tapahtumien järjestäminen olisi taas mahdollista. Myöskään muuta varainkeruuta ei järjestetty. 


YHTEISTYÖKUMPPANIT


Kiitämme suuresti meitä tukeneita yrityksiä ja yhteisöjä: MLL Portsan yhdistystä, Suomen vanhempainliittoa ja Turun alueellista vanhempainyhdistystä TURVARY. Lämmin kiitos myös kaikille toimintaamme osallistuneille oppilaiden huoltajille. Lisäksi haluamme kiittää ala- ja yläkoulun oppilaskuntia sekä koko Topeliuksen koulun henkilökuntaa.MUISTAMISET


Muistimme koulun rehtoria Timo Himasta ja apulaisrehtoria Maija Hämäläistä kukkasin koulujen päätöspäivänä heidän upeasta panoksestaan etäkoulutyön ja poikkeusolojen järjestelyissä ja hienosta yhteistyöstä vanhempainyhdistyksen kanssa. 


LOPUKSI


Vanhempainyhdistys tarvitsee uusia jäseniä niin yhdistyksen hallitukseen kuin aktiivi jäseniä hallituksen avuksi ideoimaan ja auttamaan erilaisissa tapahtumissa ja tilanteissa. Jatkossa myös kannatusjäsenmaksun tai vapaaehtoisen jäsenmaksun käyttöönottoa harkittaneen yhdistyksen taloudellisen tilanteen helpottamiseksi. 


Toivotamme yhdistykselle onnea ja menestystä uudella alkavalle toimikaudelle.


Turussa 9.8.2021 


Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys ry:n hallitus