sunnuntai 29. lokakuuta 2023

Uusi hallitus aloitti toimintansa

Topeliuksen vanhempainyhdistys järjestäytyi 23.10.2023 koulun tiloissa. Olemme saaneet useita uusia hallituslaisia ja uuden puheenjohtajan Jaana Heinosen.Järjestäytymiskokouksessa käsiteltiin yhdistyksen ajankohtaiset asiat ja keskusteltiin koulun aloituksesta. Lisäksi kokouksessa jaettiin yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeät tehtävät.

Kokouksessa nousi esiin paljon ajankohtaisia asioita, joihin vanhemmat haluavat vaikuttaa. Vanhempia puhututtaa tällä hetkellä erityisesti yläkoulun tilanne. Kokouksessa keskusteltiin yläkoululaisia koskevista tila- ja kuljetusjärjestelyistä, jotka koetaan kuormittaviksi. Vanhempainyhdistys pyrkii vaikuttamaan tilanteeseen pitämällä sen vaikutuksia esillä ja edistämällä toimenpiteitä, joilla tilannetta voitaisiin helpottaa.

Kokouksessa keskusteltiin myös yhdistyksen varojen käyttämisestä koululaisten hyväksi. Varojen käytöstä tullaan järjestämään kysely Topeliuksen koululaisten vanhemmille. Kokouksessa keskusteltiin laajemminkin mahdollisuudesta aktivoida vanhempia ja koulun henkilökuntaa vaikuttamaan vanhempainyhdistyksen järjestämään toimintaan esimerkiksi kyselyiden avulla.

Seuraavan kerran vanhempainyhdistys kokoontuu 6.11.2023