Tietosuojaseloste


Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys ry:n tietosuojaseloste

1.    Rekisterin pitäjä
Topeliuksen koulun vanhempainyhdistys ry, yhdistysrekisterinumero 162. 252

2.    Yhteyshenkilö
Rekisteriasioiden yhteyshenkilönä toimii yhdistyksen puheenjohtaja. Kulloinkin virassa olevan puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme http://topeliuksenvanhis.blogspot.fi

3.    Rekisterin nimi
Topeliuksen koulun vanhempainyhdistyksen jäsenrekisteri

4.    Tietojen käsittelyn tarkoitus – miksi tietoa kerätään
Yhdistyksellä on velvollisuus pitää yllä jäsenrekisteriä. Jäsenrekisterin avulla pidämme yhteyttä jäseniimme ja tiedotamme yhdistyksen toiminnasta.

5.    Käsiteltävät henkilötiedot
Uuden jäsenen kohdalla kerättävät tiedot:
Huoltajan nimi, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja oppilaan luokka. Luokkatiedon perusteella tarkastetaan onko henkilöllä oikeus yhdistyksen sääntöjen mukaan liittyä varsinaiseksi vai kannatusjäseneksi.

6.    Tietolähteet
Tiedot tulevat suoraan jäseneksi liittyvältä henkilöltä erillisellä jäsenlomakkeella, joka löytyy nettisivuiltamme http://topeliuksenvanhis.blogspot.fi

7.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU/ETA- alueen ulkopuolelle
Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille emmekä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

8.    Tietojen suojaus ja säilytysajat
Henkilötietojen käyttöön on nimetty yhdistyksen hallituksessa jäsenvastaava. Hänen lisäkseen puheenjohtajalla on oikeudet tutkia ja käsitellä jäsentietoja.

Säilytämme henkilötietoja jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön sekä viranomaisten ja arkistointia koskevat vaatimukset.

9.    Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus nähdä rekisterissä olevat tietonsa sekä muuttaa niitä ja/ tai pyytää poistamaan tietonsa jäsenrekisteristä. Tietojen poistaminen tapahtuu kirjallisella ilmoituksella vanhempainyhdistyksen sähköpostiin topeliuksenvanhis@gmail.com

10. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti yhdistyksen puheenjohtajalle.

11. Tietosuojaselosteen muutokset
Tietosuojaselosteeseen kirjataan päivämäärä, jolloin muutos on tehty. Tietosuojaselosteen päivitetty versio on aina nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla ja muutoksesta lähetetään tarvittaessa jäsenille tieto myös sähköpostitse.


Vanhempainyhdistyksen hallitus on hyväksynyt ja päivittänyt tämän tietosuojaselosteen 25.5.2018