keskiviikko 1. maaliskuuta 2017

Yläkoulun wc:t rikkoivat uutiskynnyksen

Maaliskuinen tervehdys Topparin vanhiksesta! 

Turun Sanomat uutisoi tänään verkkosivuillaan sekä Facebookissa otsikolla: ”Topeliuksen koulu pisti vessan ovet lukkoon ilkivallan vuoksi”.

Me vanhempainyhdistyksessä saimme yhteydenoton yläkoululaisen vanhemmalta, jossa kysyttiin voisiko vanhempainyhdistys auttaa saamaan wc-tilojen ovet jälleen auki. Vessojen sulkeminen koskee siis vain yläkoulun puolta. Kuten kirjoituksessakin mainitaan, rehtori tiedotti koulun oppilaiden vanhempia ja huoltajia asiasta syksyllä Wilman välityksellä. Viesti tavoitti lähes kaikki huoltajat ja oppilaat. Koteihin lähetetyllä viestillä ei kuitenkaan ollut toivottua vaikutusta eikä tekijöitä saatu kiinni, joten vessojen ovet jouduttiin sulkemaan. Vessoihin kohdistuneesta ilkivallasta keskusteltiin myös koulussa oppilaiden kanssa.

Olemme yhdistyksen hallituksessa olleet yksimielisiä siitä, että tilanteeseen pitää löytää jokin muu ratkaisu vessojen lukitsemisen sijaan. Vaikka opettajat on ohjeistettu avaamaan vessoja, ei vessaan ole välttämättä aina päässyt. Myös yllättävän hädän sattuessa tilanne pyytää avainta saattaa olla oppilaalle kiusallinen. Käytössä olevien vessojen määrä on myös sangen vähäinen oppilasmäärään nähden.

Jos vessojen ovet avataan taas pysyvästi, mitä voimme tehdä ilkivallan loppumiseksi ja syyllisten kiinni saamiseksi? Vessojen sotkemista ja oppilaiden vessassa ”hengailua” välituntisin on ollut kautta aikojen. Kuitenkin tahallinen paikkojen rikkominen, sotkeminen tai jopa mahdollisen vesivahingon aiheuttaminen kertoo surullista faktaa lastemme käytöksestä. Hauska ja harmittomaksi tarkoitettu kepponen saattaakin aiheuttaa huomattavan vahingon ja näin ollen siitä aiheutuu kustannuksia kaupungin maksettavaksi. Kehotankin jokaista vanhempaa keskustelemaan tästä aiheesta kotona yhdessä lastenne kanssa. Oppilaat ovat varmasti tietoisia siitä kuka tai ketkä ovat vastuussa tästä ikävästä tilanteesta. Näiden muutaman ”sankarin” takia rangaistusta kärsii nyt koko koulu.

Olemme käyneet tapahtuneesta avointa vuoropuhelua rehtorin kanssa. Meillä on hyvä keskusteluyhteys koululle ja toimimme yhdessä asioiden ja ongelmien selvittämiseksi. Myös yläkoulun aktiivinen oppilaskunta on miettinyt vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Nyt yläkoulun kaikki oppilaat pääsevät yhdessä miettimään ratkaisuja ilkivallan vähentämiseksi seuraavalla luokkatunnillaan.

Käsittelemme asiaa kokonaisvaltaisesti seuraavassa hallituksen kokouksessa maaliskuun puolivälissä yhdessä vanhempien, oppilaskunnan sekä koulun kanssa.


Pauliina Seikas-Manninen, vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja